Valencià

Maria Pilar Nacher, notaria

Em dic MARIA PILAR NÁCHER MARTÍ, sóc natural de Vila-real, Llicenciada en Dret per la Universitat de Valencia en l’especialitat de Dret Privat i advocada col.legiada per Il.lustre Col.legi d’Advocats de Tortosa.

Notària des de 1997, prengui possessió en Il.lustre Col.legi de notaris de Catalunya exercint en Falset, a la preciosa comarca vinícola del Priorat, carrec que deixi el any 2002 al trasladar-me con notària i arxivera de districte a Tortosa.

Des del 18 d’Octubre de l’any 2010 exerceixo com a notària en Vila-real, retrobant el meus orígens i la meua gent.

Un notari és un funcionari públic que proporciona la seguretat jurídica preventiva a què es refereix l’article 9 de la Constitució espanyola garantint la legalitat dels actes i contractes en qué intervé. A la vegada l’exercici de la meua professió implica la responsabilitat d’assessorar imparcialment als particulars que acudeixen a nosaltres buscan la esmentada seguretat jurídica.

La llibertat d’elecció del notari i la imparcialitat del mateix,són els pilars bàsics i fonamentals del sistema notarial espanyol que garanteixen la máxima protecció als particulars i institucions que fan ús d’aquest servei. L’actual realitat social i les relacions jurídiques en un mercat globalitzat ens exigeixen a tots, especialmente als notaris, celeritat, seguretat i eficacia.

Per tot això disposo en el meu despatx d’un equip de professionals altament qualificat i de les ultimes tecnologies que ens permeten simplificar els tràmits, posant a disposició de l’usuari tota mena de serveis complementaris com l’autoliquidació de tributs i gestió d’escriptures; presentació telemática en els registres públics; remissió de còpia electrónica; obtenció telemática del CIF i certificacions cadastrals; sol.licitud de certificats del Registre General d’Actes d’Última Voluntat, del Registre General d’Assegurances i del Registre Mercantil Central secció de denominacions socials.

Amb aquesta finalitat tant l’equip de professionals que m’acompanya en la notaría , com jo mateixa, estem a la seua disposició. Gràcies.

María Pilar Nácher Martí
mpnacher@notariado.org
pilar@notarianacher.net

LOCALITZACIÓ

NOTARÍA NÁCHER

Av. de la Mura, 20 entresòl. 12540, Vila-real

96 489 12 00
96 435 13 98 (FAX)

info@notarianacher.net

HORARI

Matins de 9h a 14h
Vesprades de dimarts i dijous 16h a 19h
Resta d'horari a convenir.


DEPARTAMENTS

ESCRIPTURES I DOCUMENTACIÓ

Elena Almela Cortés
elena@notarianacher.net

PÒLISSES I
RELACIONS INSTITUCIONALS

Javier Nácher Martí
javier@notarianacher.net

CÒPIES I GESTIÓ

Mercedes Montalbán Domingo
mercedes@notarianacher.net

INFORMACIÓ D’INTERÉS

1 Cobrament segons arancel. Els honoraris notarials els extableix l’Estat a través de l’aranzel i és igual per a tots els notaris d’Espanya. L’actual aranzel es va aprovar per Reial Decret de 17 de novembre de 1989.

2 Us informarem de la fiscalitat de l’operació a realizar.

3 El día de la signatura ha de portar el seu document identificatiu (DNI o passaport vigent, targeta de residencia o carta d’ identitat vigents amb document que acrediti el NIE).

SERVEIS NOTARIALS

La nova llei de Jurisdicció Voluntària ( llei 15/2015 , 2 de Juliol) ha ampliat les competencies notarials principalment en materia de tramitaciò d’actes matrimonials, celebració de matrimonis en forma civil, separació i divorcis de mutu acord i sense fills menors o actes de declaración d’hereus intestats en línia col.lateral. Els documents que amb major freqüència es formatlizen davant un notari són:

MATÈRIA CIVIL

 • Testaments i declaracions d’hereus intestats
 • Herències
 • Donacions
 • Compravenda i extincions de comunitats
 • Préstecs i crèdits hipotecaris
 • Reconeixement de deutes
 • Capitulacions matrimonials i liquidació de societats matrimonials
 • Poders especials, generals, mercantils o per a pleits
 • Actes de diversos tipus
 • Declaracions d’obra nova i divisions horitzontals, agrupacions, segregacions i divisions de finques

MATÈRIA MERCANTIL

 • Constitució, dissolució i liquidació de societats
 • Fusions, escissions i transformacions de societats
 • Transmissió de participacions socials
 • Pòlisses de préstecs i crèdits bancaris
 • També realitzem testimonis de legitimació de signatures i compulses de documents

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies